mandag den 10. august 2009

Start

Så sidder jeg her og har lige oprettet min første rigtige blog. Det er noget, jeg har ønsket at gøre i et par år nu, eftersom jeg har haft en hel del tanker (som man vel altid har) - men jeg er bare en sådan skabning, der har en voldsom lyst til at få tankerne skervet ned... for rigtig at kunne tænke over dem.
Anyway (!)... Jeg har haft svært ved at få taget mig sammen til netop at få oprettet denne blog, da jeg ikke rigtig har været komplet bevidst om, hvad den skulle handle om.
Skulle det være om mode, eller filosofiske betragtninger? Skulle den handle om musikken, der er en stor del af mit liv også? Skulle den reflektere nogle lidt vigtigere og mere aktuelle ting, eller skulle den bare handle om min egen hverdag ?
- Og efter at have spekuleret over det i lang tid, gik det op for mig, at jeg bestemt ikke kunne vælge mellem de mange sider af mig selv, som min blog jo i princippet er til for at udlægge.

Dér kom jeg så til at skulle vælge navnet til min blog.
"A USELESS LIFE IS AN EARLY DEATH." er på ingen måde ment som nogen form for Emo-qoute, men mere en form for guideline, som jeg i hvert fald prøver at leve mit eget liv efter. Dybest set handler det om at leve i nuet.
Jeg kan ikke huske, hvornår jeg første gang stødte på citatet, der er blevet sagt af den tyske forfatter og filosof, Johann Wolfgang von Goethe engang i 1700-1800-tallet, men siden har det bare stået præget på min nethinde, og jeg kunne ikke finde noget mere rammende at skulle kalde noget så personligt, som en blog vel egentlig er ...

Johann Wolfgang Von GoetheOkay, det var en meget hurtig introduktion, men mere havde jeg ikke lige tid til. Det var alt for denne gang.

-Liva
...
- So, I am sitting here, having just created my first real blog ever. It is something, I have wanted to do in a couple of years now, due to the fact, that I have had a lot of thoughts (like I suppose, you always have) - but I am just the kind of person, that has got an extreme urge to get those thoughts written down... to really be able to think about them myself.
Anyway (!) ... I've been having a hard time getting myself pulled together to get this blog created because I haven't been completely aware of, what I wanted it to be about.
Should it be about fashion
,
or philosophical thoughts? Should it be about the music, which is a huge part of my life also? Should it refelct some more actual and important issues, or should it just be all about my own everyday?
- And after having wonderede about this for quite a long time, I came to the conclusion, that I couldn't choose between these sides of myself, that my blog actually is here for.

And here I came to the point, where I had to choose a name for this blog.
"A USELESS LIFE IS AN EARLY DEATH." is not to be seen as some kind of emo-qoute, but more at a sort of guideline, which I for an example personally aime to live my life after.
If you cut it down, it is simply about 'living in the moment'.
I don't remember when I first ran into the quotation, that was said by the German philosopher and author, Johann Wolfgang Von Goethe once in the 18th or 19th century, but since back then it has just been on my mind - and I couldn't find anything more accurate to call something as personal, as a blog erally is...

Okay, this was a very fast introduction, but I hadn't really got that much time, so this must be it for now.

- Liva)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar